Čopove diplome in Čopova priznanja 2014

Vabljeni na podelitev Čopovih diplom in priznanj 2014, v petek 19. decembra ob 18. uri v NUK.

Čopovo diplomo prejmeta Simona Resman in mag. Zoran Krstulović.
Čopovo priznanje prejmejo mag. Hedvika Pavlica Kolman, Jolanda Železnik in Mirko Nidorfer.

Tole je pravo presenečenje zame. A sem vesela priznanja kolegic in kolegov. In čestitam so-nagrajencem. Vabilo je bilo zelo izvirno in prijazno.

E-izobraževanje v CTK

KRKS, CTK in NUK so organizirale strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani. Enodnevno, celodnevno, do šestih smo sejali. Upam, da bo tudi kaj zraslo, saj je tema izredno aktualna in če parafraziram direktorja CTK, bomo skupaj nekaj le lahko naredili. Ne glede na to, da je denarja čedalje manj.

Dobro je bilo, da so bili prisotni tudi nekateri, ki odločajo o nas in nismo prepričevali le sami sebe. In sem pravzaprav vesela, da je med kolegi veliko znanja, ki so ga pripravljeni deliti. Še link na konferenco dodajam.

Še eno novo študijsko leto je tu!

Prvi dan, 1. 10. smo svečano sprejeli nove bruce na oddelku BINK in v knjižnici. Nadejamo se odlični generaciji in vnetim obiskovalcem knjižnice. Povabljeni torej vsi bruci v knjižnico, takoj ko dobite svojo študentsko izkaznico!

Videla sem slovenske bibliobuse

Galerija

Ta galerija vsebuje 10 slik.

V soboto je bilo v Vipavi zanimivo. Sekcija za potujoče knjižnice ZBDS je imela posvetovanje in na enem mestu smo lahko videli slovenske bibliobuse, poleg zanimivega in prisrčnega kulturnega programa. Tule je nekaj utrinkov.

Strokovni nazivi knjižničnih delavcev – tabela

Tole je nek povzetek Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti

Za bolj vizualne tipe. Brez ženskih oblik.

Strokovni nazivi 2009+2011
Izobrazbena stopnja smer Pogoj za vstop v stroko Izhodiščni naziv 1 Naziv 2 Naziv 3 Naziv 4
doktorska Bibliotekarski višji svetnik
doktorska Bibliotekarski svetnik 20 let, 950 t, dodatni pogoji: —–
doktorska doktorati Strokovni izpit Bibliotekar z doktoratom 15 let, 600 t, znanja 20. čl. (3)
magistrska Nižji bibliotekarski svetnik
magistrska Višji bibliotekarski svetovalec 15 let, 500 t
magistrska Bibliotekarski svetovalec 10 let, 300 t
magistrska Mag. znanosti + specializacija Strokovni izpit Bibliotekar z magisterijem 5 let, 200 t, znanja
univerzitetna Bibliotekar specialist
univerzitetna Višji bibliotekar 15 let, 300 t
univerzitetna Samostojni bibliotekar 10 let, 200 t
univerzitetna visokošolski p. + specializacija ali mag   novi Strokovni izpit bibliotekar 5 let, 100 t, znanja
visokošolska Samostojni bibliotekarski referent
visokošolska Višji bibliotekarski referent 15 let, 225 t
visokošolska Bibliotekarski referent 10 let, 150 t
visokošolska viš. program + specializacija Strokovni izpit bibliotekar 5 let, 75 t, znanja
višješolska Samostojni bibliotekarski sodelavec
višješolska Višji bibliotekarski sodelavec 15 let, 120 t
višješolska Bibliotekarski sodelavec 10 let, 80 t
višješolska višješolski program Strokovni izpit VŠ Višji knjižničar 5 let, 40 t, znanja
Srednješolska Samostojni knjižničarski referent
Srednješolska Višji knjižničarski referent 15 let, 75 t
Srednješolska Knjižničarski referent 10 let, 50 t
Srednješolska Strokovni izpit SŠ knjižničar 5let, 25 t, delo, znanja
Brez strokovne izobrazbe
 Drugi strokovni delavci Ni izpita Knjižnični pomočnik
 Administrativno- tehnični delavci Ni izpita Knjižnični manipulant …

Delovna praksa v OHK FF

Ker sem KEKec, se pravi edina bibliotekarka v knjižnici, sem vesela pomoči praktikantke Teje. Teče že drugi teden in izmenjali smo že mnogo znanj in primerov praks na OHK FF in v knjižnici BINK.