E-izobraževanje v CTK

KRKS, CTK in NUK so organizirale strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani. Enodnevno, celodnevno, do šestih smo sejali. Upam, da bo tudi kaj zraslo, saj je tema izredno aktualna in če parafraziram direktorja CTK, bomo skupaj nekaj le lahko naredili. Ne glede na to, da je denarja čedalje manj.

Dobro je bilo, da so bili prisotni tudi nekateri, ki odločajo o nas in nismo prepričevali le sami sebe. In sem pravzaprav vesela, da je med kolegi veliko znanja, ki so ga pripravljeni deliti. Še link na konferenco dodajam.

Še eno novo študijsko leto je tu!

Prvi dan, 1. 10. smo svečano sprejeli nove bruce na oddelku BINK in v knjižnici. Nadejamo se odlični generaciji in vnetim obiskovalcem knjižnice. Povabljeni torej vsi bruci v knjižnico, takoj ko dobite svojo študentsko izkaznico!