Strokovni nazivi knjižničnih delavcev – tabela

Tole je nek povzetek Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti

Za bolj vizualne tipe. Brez ženskih oblik.

Strokovni nazivi 2009+2011
Izobrazbena stopnja smer Pogoj za vstop v stroko Izhodiščni naziv 1 Naziv 2 Naziv 3 Naziv 4
doktorska Bibliotekarski višji svetnik
doktorska Bibliotekarski svetnik 20 let, 950 t, dodatni pogoji: —–
doktorska doktorati Strokovni izpit Bibliotekar z doktoratom 15 let, 600 t, znanja 20. čl. (3)
magistrska Nižji bibliotekarski svetnik
magistrska Višji bibliotekarski svetovalec 15 let, 500 t
magistrska Bibliotekarski svetovalec 10 let, 300 t
magistrska Mag. znanosti + specializacija Strokovni izpit Bibliotekar z magisterijem 5 let, 200 t, znanja
univerzitetna Bibliotekar specialist
univerzitetna Višji bibliotekar 15 let, 300 t
univerzitetna Samostojni bibliotekar 10 let, 200 t
univerzitetna visokošolski p. + specializacija ali mag   novi Strokovni izpit bibliotekar 5 let, 100 t, znanja
visokošolska Samostojni bibliotekarski referent
visokošolska Višji bibliotekarski referent 15 let, 225 t
visokošolska Bibliotekarski referent 10 let, 150 t
visokošolska viš. program + specializacija Strokovni izpit bibliotekar 5 let, 75 t, znanja
višješolska Samostojni bibliotekarski sodelavec
višješolska Višji bibliotekarski sodelavec 15 let, 120 t
višješolska Bibliotekarski sodelavec 10 let, 80 t
višješolska višješolski program Strokovni izpit VŠ Višji knjižničar 5 let, 40 t, znanja
Srednješolska Samostojni knjižničarski referent
Srednješolska Višji knjižničarski referent 15 let, 75 t
Srednješolska Knjižničarski referent 10 let, 50 t
Srednješolska Strokovni izpit SŠ knjižničar 5let, 25 t, delo, znanja
Brez strokovne izobrazbe
 Drugi strokovni delavci Ni izpita Knjižnični pomočnik
 Administrativno- tehnični delavci Ni izpita Knjižnični manipulant …